[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

Nu är det möjligt !

 

Du kan nu lösa dygnskort via internet.

Du betalar dygnskortet direkt via bankgiro och följer instruktionerna i exemplet nedan.

Se exempel på betalning via bankgiro

 

Efter betalning gäller utskrivet kvitto som dygnskort tillsammans med områdets regler.

Områdets regler för utskrift

Bankgiro nr: 277-7522

Den här rödingen är från Ysen.

Hälsenröding