Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

OBS !

Nya regler 2015 läs och håll dig uppdaterad !


Om du ser någon som inte följer dessa regler, dra dig inte för att kontakta en tillsyningsman.

 

Vi finns för att upprätthålla ett bra fiske för er alla!

Viktigt att veta, det är fiskarens ansvar att känna till de regler som gäller för ett vatten

 

 Fiskeregler

 • I dessa vatten erfordras fiskekort. OBS! Endast ett kort per person och dygn.
 • I våra ädelfiskvatten tillåts endast spöfiske med ett redskap med högst tre krokar.
 • Fiskeredskap skall hållas under uppsikt.
 • I Enångersån tillåts flugfiske och spinnfiske på ny utökad sträcka. Man får nu fiska ända upp till Bastun i Tosätter. Som medlem får du även flugfiska med hullinglös enkelkrokad fluga upp till Boda Viltforskning. Total Catch & Release gäller och obligatorisk fångstrapportering.
 • Lorttjärn öppnas för vinterfiske endast för medlemar. Fångstbegränsning 1 öring och obligatorisk fångstrapportering
 • I Svarttjärn endast flugfiske med flugspö eller toppknutet spö.
 • Max 3 fiskar per kort och dygn gäller alla vatten, utom alla bäckar och Enångersån.
 • Max 1 fisk i Enångersån och minimimått 40 cm för öringen i ån, Harren totalfredad
 • Max 5 fiskar i bäckarna per kort och dygn.
 • Minimimått 35 cm för ädelfisk utom i bäckarna och Enångersån.
 • Förbjudet att beträda odlad åkermark utan markägarens tillstånd.
 • Kortet berättigar till angelfiske i gäddvatten med högst 15 don.
 • Allt fiske från båt är förbjudet i alla ädelfiskvatten med undantag av Stultsjön och Hälsen, motorförbud i Hälsen.
 • All småfisk skall sättas tillbaka med våt hand oavsett livsduglighet.
 • För husbehovsfiske med ryssja, mjärde och nät i gäddvatten krävs medlemskap i Enångers fiskeklubb, Grottsjön, nätförbud.
 • Klubben fritar sig allt ansvar för ev skadegörelse på enskild egendom.
 •  

Fiskeförbud

 • Hälsen och Lill-Hälsen  1 september t o m nyårsdagen. 
 • Hälsbäcken och Ysbäcken totalförbud hela året.
 • Enångersån nedanför Bastun i Tosätter samt alla rinnande vatten 1 september t o m 31 december. Harrfiske totalförbjudet Harren fredas tills vidare.
 • Enångersån ovanför Bastun i Tosätter upp till Ysen samt 200 m upp i tillrinnande bäckar. I Grottsjöbäcken gäller förbudet 1 km upp till vägen.
 • Lorttjärn och Blindtjärn fr o m 1 oktober t o m islossning.
 •   

Överträdelse beivras


Tack för besöket!